Derfor blir du snart erstattet av en robot

I will be with you Delighted smiling attractive girl expressing joy and holding hand of the robot while standing in the office
 

Hvor lang tid tar det før vi er overflødige?

Det var i 1942 at Isaac Asimov introduserte de tre robotlovene. Anledningen var novellen Runaround. De tre lovene er som følger:

  1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
  2. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
  3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws.

I dag har vi roboter som bryter disse lovene daglig. For eksempel bryter droner lovene som science fiction-forfatteren skrev ned nesten daglig. For framtidens roboter må kanskje nye lover settes ned. Slik som da Hutan Ashrafian foreslo en fjerde lov som skulle passe til moderne roboter med kunstig intelligens:

All robots endowed with comparable human reason and conscience should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Manuela Veloso, sjef for maskinlæring ved Carnegie Melon Unversity, mener vi snart ikke vil klare å skille mellom kunstig intelligens og menneskelig intelligens

You will have more intelligent systems in the physical world, too ? not just on your cell phone or computer, but physically present around us, processing and sensing information about the physical world and helping us with decisions that include knowing a lot about features of the physical world. As time goes by, we?ll also see these AI systems having an impact on broader problems in society: managing traffic in a big city, for instance; making complex predictions about the climate; supporting humans in the big decisions they have to make.

Robotene kjører bilen vår. De lager maskinene våre, og med det så kan de reprodusere seg selv.

Hva så med kunsten? Roboter kan ikke drive med poesi som dette, vel? 

there is no one else in the world.
there is no one else in sight.
they were the only ones who mattered.
they were the only ones left.
he had to be with me.
she had to be with him.
i had to do this.
i wanted to kill him.
i started to cry.
i turned to him.

Helt til du får vite at diktet er skrevet av Googles kunstige intelligens. 

Hva med kunst? Maleriet under er laget av Googles Deep Dream. (Klikk på linken for å lage dine egne)Journalister blir erstattet av roboter? Joda. Til en viss grad det også. 

Hva er det så roboter gjør?

Hvis en robot trenger mer informasjon, ikke vet hvordan en oppgave skal gjøres eller har en løsning så spør en robot om hjelp. Need more input.

Roboter lærer hele tiden, og har ingen forutinntatte holdninger til informasjon den mottar. Facts rule.

Roboter har lavt sykefravær (dog ikke helt uten problemer med tanke på virus og tekniske problemer), og kan jobbe i 24 timer.

Finnes det flere grunner?

Roboter kan lære opp hverandre automatisk med direkte overføring

Roboter vil ikke kjede seg eller bli emosjonelle

Roboter bruker mindre av verdens ressurser enn mennesker

Roboter kan finnes i alt fra nanostørrelser til gigantstørrelser

Roboter kan tilpasse seg klimaforandringene bedre enn oss

Teknologisk telepati over landegrenser og gjennom hindre - robotene snakker med hverandre

... og listen fortsetter.... 

Men... ikke kjærlighet og vel, sex? tja, si ikke det.

Og vi skal vel ikke stole alt for mye på dem heller:

... men hva skjer når robotene blir så smarte at de ikke skjønner hva man skal med oss mennesker lenger... 

Vel, vi har to scenarioer fra filmer...

Så får vi bare håpe noen kan overbevise robotene om at lov nummer 4 er like viktig som 1 og 2...

9 kommentarer

Øyvind

15.11.2016 kl.18:59

Bra Journalister blir erstattet! Kanskje vi kan igjen få en upartisk og objektiv presse som kun rapporterer, og ikke prøver å prakke sin egen agenda, politikk eller synspunkter på befolkningen :)

krsq

15.11.2016 kl.19:12

Skrevet som en person ikke kan noe somhelst om kunstig intelligens.

AI er på insektnivå.

Grunnen til at "roboter" kan kjøre biler, jobbe i fabrikk og slikt er nettopp fordi det er det enkleste å automatisere. Det er bare et relativt enkelt regelsett basert på input fra sensorer. Uendelig langt fra intelligens.

Dag

15.11.2016 kl.19:29

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU

Oladunk

15.11.2016 kl.20:36

Roboter idag har lite til ingen intelligens, dessverre. Hovedsaklig utfører de bare oppgaver de er programmert til. Gå dit, gjør det, beveg den osv. Enkle kommandoer som ikke har noe med intelligens å gjøre. Vi er fortsatt milevis fra det scenarioet som beskrives her.

16.11.2016 kl.08:31

Tro når roboter kan erstatte pornostjerner?

Jonas

16.11.2016 kl.09:20

Hva var poenget med denne artikkelen? Alle vet disse tingene nå, hva med å komme med forslag til alternativer mennesket kan bruke tiden sin på.

16.11.2016 kl.10:05

"Roboter lærer hele tiden, og har ingen forutinntatte holdninger til informasjon den mottar. Facts rule."

Dette er skremmende. Det burde i det minste stått 'Facts' rule. Eller GIGO (Garbage In - Garbage Out).

Ingar

16.11.2016 kl.10:56

Nja, de flyvende dronene dreper ikke av egen vilje, det er mennesker som "trekker av" når fienden eller målet er funnet.

Stål

16.11.2016 kl.14:58

Klarer datamaskiner og datasystemer seg selv? Spør data ansvarlig i en bedrift. Selv en liten bedrift. Selv en enmannsbedrift(!)

Klarer roboter i industrien seg selv? Langt i fra. Bare spør de som bruker de.

Selvsagt krever datasystemer og roboter færre ansatte enn hva som hadde trengtes uten, for all del.

Men de som påstår at tekniske og mekaniske innretninger "klarer seg selv", er vel de samme som påstod at med datamaskinenes inntog ville vi får papirløse kontorjobber?

I tillegg har vi den situasjonen i verden i dag og i overskuelig fremtid, at arbeidskraft er en nærmest ubegrenset ressurs.

Så blir automatiseringen for dyr, kan den faktisk bli utkonkurrert av menneskene.

Skriv en ny kommentar

Følg Pål Nisja her!
hits