Hvordan starte med content marketing?

Å vite at det er noe som skal gjøres er ikke nødvendigvis det samme som å vite hvordan det skal startes. Her er en rask guide til hvordan du, din bedrift, din organisasjon eller merkevare kan starte med innholdsmarkedsføring. Enten du skal gjøre det selv eller gjøre det for noen andre.

Sommerkurs i content marketing, del 1 av 5

Dette er første del av fem deler publisert i juli 2017 som et kort sommerkurs i content marketing, eller innholdsmarkedsføring på norsk.

Slik starter du på 1-2-3

Innholdsmarkedsføring er relevant og nyttig innhold som er tilgjengeliggjort og distribuert for å oppnå en markedsføringseffekt. For å få det til dette, og for å starte er det tre enkle spørsmål som må besvares. Likevel, selv om spørsmålene er enkle så er ikke nødvendigvis svarene like enkle.

Four Australian friends walking in the street of Sydney on a sunny day.

Hvem?

Det å vite hvem som skal nås avgjør det meste om innholdet som skal lages. Selv om vi lever i en såkalt postdemografisk verden, altså en verden hvor de tradisjonelle inndelingene i kjønn og alder ikke lenger stemmer, så finnes det fortsatt segmenter - grupperinger av mennesker med like holdninger, ønsker og tanker. Det å vite hvem kan si mye om hva slags innhold disse vanligvis konsumeres, hvor lenge og når. Det å vite at vi er forskjellige mennesker i løpet av dagen, i hvert fall forskjellige typer, er også en innsikt som gir føringer. Kanskje er vi familiefar på morgenen, forretningsmann på dagen og fotballfan på kvelden? De tre situasjonene, typene, krever forskjellig innholdstyper og kommunikasjonsformer. Start med å definere hvem.

Hva?

Skrittet etter er å definere hva. Her snur du først alt innover. Skal du skrive innhold for en ekstern oppdragsgiver eller for egen merkevare er innsikt i egenskapene til merkevaren, til produktet eller kommunikasjonsønskene førende for innholdet. La oss si du skal skrive innhold for Q-meieriene, som er innovative og nyskapende. Det vil sannsynligvis bety at innholdet må skille seg veldig fra om du skal produsere innhold for en noe mer konservativ konkurrent. En av de største problemene i produksjon av innhold er for lite kjennskap til hva. Fortsatt med å vite alt om hva. 

Woman taking photo of pumpkin soup with smartphone

Hvor?

Nesten like avgjørende for innholdet som hvem og hva er hvor. Skal du legge ut video på Facebook må den tekstes, skal du lage native innhold for Natt&Dag må du tilpasse deg deres halvseriøse språkdrakt og uttrykksform. Hvor avgjør språk, form og også innhold. Avslutt med hvor. 

De tre spørsmålene har likevel en hypotese om at noe annet er gjennomtenkt på forhånd. Det er ingen vits i å spørre om verken hvem, hva eller hvor om du ikke har besvart HVORFOR først.

Enten du skal jobbe for eksterne eller interne er det greit å alltid ha spørsmålene klare. Spør hvorfor, så du vet den egentlige grunnen til hva som skal lages så du kan plassere riktig i content marketing-pyramiden (kommer i del 5) og fortsett med hvem, hva og hvor. Da skal du ha nok grunnlag til i hvert fall å bygge fundamentet til en god nok grunnmur. 

Vil du lære mer om innholdsmarkedsføring? I juni kom boken "Praktisk innholdsmarkedsføring" på Gyldendal Akademisk. Du kan kjøpe den i din nærmeste bokhandel eller bestille den på nett. Du finner den offisielle hjemmesiden her. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Følg Pål Nisja her!
hits